O MNĚ CENÍK KONTAKT AKTUALITY

INFORMACE

KURZY A ŠKOLENÍ
KONZULTACE

VAŠE

TIPY A INSPIRACE
TESTY
Telefon: 606 29 39 19
ambrozova.monika@prolektory.cz

TIPY A INSPIRACE

 

Sebedùvìra v práci
 
Autor: Elke NĂĽrnberger
Grada 2011
 
Knihu můžete koupit zde.

KdyĹľ chceme zapracovat na svém sebev?domí, základem je poznání vlastních pocit?, myšlenek a schopností.

Prom?nu máme ve svých rukách.
Pot?ebujeme „jen“ v?d?t KAM chceme své sebev?domí dostat a mít dostatek odvahy ke zm?n?.

Je to náro?ná cesta plná nástrah. Abychom je p?ekonali, m?Ĺľeme povolat na pomoc sv?j VZTEK.
Vztek totiĹľ p?ináší zna?né mnoĹľství energie, která posiluje v?li v?ci zm?nit.

TakĹľe se klidn? zdrav? naštv?te a pokud hledáte další tipy, jak posilovat svou sebed?v?ru, p?e?t?te si kníĹľku Elke Nürnberger: Jak získat sebed?v?ru. Klí? k Ĺľivotu podle vlastních p?edstav. Koupit ji m?Ĺľete nap?íklad zde.

 

Nebo mi napište. P?ipravím Vám školení na míru…

 

Monika AmbroĹľová, lektorka
Komunikace
Ÿ Organizace ?asu Ÿ Sebepoznání