O MNĚ CENÍK KONTAKT AKTUALITY

INFORMACE

KURZY A ŠKOLENÍ
KONZULTACE

VAŠE

TIPY A INSPIRACE
TESTY
Telefon: 606 29 39 19
ambrozova.monika@prolektory.cz

AKTUALITY - PROLEKTORY.CZ


18.1.2016 Za peníze od Ježíška si kupte štìstí
 

23. prosince jsem si v knihovn? vyzvedla svou hromádku kníĹľek a ob?adn? jsem ji vyskládala u postele. MoĹľná byste te? ?ekali, Ĺľe napíšu n?co ve stylu: a leĹľí tam dodnes, ale ne, ne. Navzdory dv?ma n?kolikahodinovým sváte?ním ob?d?m, chytání padajících opi?ek a uspávání delfína, otevírám uĹľ druhou kníĹľku.

O té první do?tené, ješt? n?kdy napíšu, ale u té druhé jsem to nevydrĹľela a píšu hned. To kdybyste náhodou dostali od JeĹľíška peníze: “ A kup si n?co na sebe.“, protoĹľe toto je rozhodn? mnohem, mnohem lepší investice.

P?e?etla jsem 4 stránky a mám pocit, Ĺľe paní Barbora, se mnou vstává, chodí do práce, vyzvedává dít? ve školce, mluví s mým manĹľelem… Chvílemi se sm?ju na celé kolo, chvílemi zírám do zdi a jen tak si p?emýšlím.

MoĹľná znáte ten pocit, kdy listujete kníĹľkou a ob?as se podíváte dop?edu, kolik ješt? stránek zbývá do konce. Je to zajímavé, ale uĹľ se to n?jak táhne. Tak toto není ten p?ípad. Spíš ten druhý, kdy se vám svírá srdce, Ĺľe jste uĹľ zase zhltli další ka...

Pokra?ování na zde.

 

Zpět |     | Další