O MNĚ CENÍK KONTAKT AKTUALITY

INFORMACE

KURZY A ŠKOLENÍ
KONZULTACE

VAŠE

TIPY A INSPIRACE
TESTY
Telefon: 606 29 39 19
ambrozova.monika@prolektory.cz

AKTUALITY - PROLEKTORY.CZ


18.1.2016 Nejsem v krizi, tøíbím se
 

Otevírám kníĹľku Brené Brown „DARY NEDOKONALOSTI“. Jsem u p?edmluvy
a vypadá to nad?jn?. Velmi nad?jn?. Prý nejsem v krizi st?edního v?ku, ale T?ÍBÍM se.

T?íbení je „?as, kdy ?lov?k cítí zoufalé volání k Ĺľivotu, jaký CHCE Ĺľít, a nikoli k takovému, jaký se od n?j o?ekává. T?íbení je doba, kdy vás sv?t vyzývá, abyste zapomn?li na to, kým byste podle svých p?edstav m?li být, a P?IJALI TO, KÝM JSTE.“

Brené Brown mluví o svém soukromém t?íbení. O tom, jak se jednoho dne PO?ÁDN? naštvala a rozhodla se na sob? zapracovat. A na konci této tvrdé práce byla podle svých slov zdrav?jší, radostn?jší a vd??n?jší neĹľ kdy d?ív a …

Chci ci p?e?íst celý ?lánek.

Zpět |     | Další