O MNĚ CENÍK KONTAKT AKTUALITY

INFORMACE

KURZY A ŠKOLENÍ
KONZULTACE

VAŠE

TIPY A INSPIRACE
TESTY
Telefon: 606 29 39 19
ambrozova.monika@prolektory.cz

AKTUALITY - PROLEKTORY.CZ


18.1.2016 Obèas jsem vystresovaná jako antilopa
 

P?edstavte si antilopu, jak utíká p?ed straaašliv? hladovým lvem.
Antilopa b?Ĺľí se? ji nohy sta?í. Je to závod o Ĺľivot. Ve vzduchu visí smrt. Její smrt.
Naše antilopa o tom ví, a tak dá do út?ku ÚPLN? všechno a …vyhraje.
Lev naštvan? odchází. Prohrál. Antilopa tak trochu taky… tedy alespo? na chvíli.

Nesmí se vrátit ke svému stádu.
Je PLNÁ stresu. STRES je cítit z její srsti, z jejího dechu. Je jí vid?t na o?ích. A oni ji necht?jí. Smrdí jim. Musí tu nep?íjemnou pachu? strachu ze sebe co nejrychleji set?ást.

Tak se jde na p?l dne VÁLET do bláta.
Uvolní se, nabere ztracený klid a rovnováhu. Dokonale se zrelaxuje a pak jde dom?. UĹľ na ni ?ekají.

Hurá, š?astný konec.

MoĹľná se ptáte, odkud to vím.
Je to pár dní, co jsem si p?e?etla skv?lý ?lánek ale tak n?jak jsem po?ád nem?la ten pravý d?vod, pro? vám o n?m ?íct. Víte, Ĺľe se snaĹľím vše p?e?tené propojovat s b?Ĺľným Ĺľivotem.

A dnes TO p?išlo.

Chci si p?e?íst celý ?lánek.

     | Další